Jednoduché účtovníctvo

Poskytuje komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého účtovníctva dodávateľským spôsobom podľa vašich požiadaviek a predstáv za prijateľnú cenu.

Jednoduché účtovníctvo je určené hlavne pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia vydaného príslušným Obvodným úradom, je zamerané na sledovanie príjmov a výdavkov, upravené Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Hlavným cieľom je podávať prostriedkami jemu vlastnými verný a pravdivý obraz o majetkovej a finančnej situácií.

Z čoho pozostáva vedenie jednoduchého účtovníctva?

I. účtovné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo

II. evidencia a vedenie:

  • príjmov a výdavkov
  • knihy prijatých a vystavených faktúr
  • knihy záväzkov a pohľadávok
  • peňažného denníka
  • bankových dokladov
  • krátkodobého majetku a dlhodobého majetku

III. vypracovanie:

  • daňového priznania dane z príjmu
  • daňového priznania dane z pridanej hodnoty
  • daňového priznania dane z motorových vozidiel
Kontaktujte nás

Hľadáte optimálne riešenie pre Vaše podnikanie?

Kontaktujte nás a my Vám uľahčíme každodenné starosti. Našou prioritou je diskrétnosť.