Mzdy

V oblasti miezd poskytujeme komplexné vedenie mzdovej agendy od vzniku pracovného pomeru až po tvorbu výplatných pások.

Čo si pod mzdovou agendou treba predstaviť:

  • výpočet miezd
  • rekapituláciu miezd
  • tvorbu výplatných pások
  • evidenciu dovoleniek
  • potvrdenie o príjme
  • prihlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
  • odhlásenie zamestnancov zo zdravotnej a sociálnej poisťovne
  • vypracovanie výkazov do poisťovní
  • vypracovanie prehľadov na daňový úrad
  • ďalšie činnosti a ostatné poradenstvo
Kontaktujte nás

Hľadáte optimálne riešenie pre Vaše podnikanie?

Kontaktujte nás a my Vám uľahčíme každodenné starosti. Našou prioritou je diskrétnosť.